Monitoring IP

Dla bezpieczeństwa domów i posesji monitoring wizyjny może w bardzo dużym stopniu przyczynić się do działania prewencyjnego w stosunku do osób postronnych mogących stanowić potencjalne zagrożenie. Do jednym z najbardziej rozpowszechnionych technologii monitoringu należy gama urządzeń w ramach standardu IP, który to umożliwia stworzenie sieci monitoringu na podstawie sieci komputerowej TCP/IP. Tym samym mamy do naszej dyspozycji wysoko wydajne kamery IP oraz rejestratory sieciowe IP, które to pozwalają na realizację wielokrotnych połączeń bez konieczności powielania ilości okablowania i urządzeń towarzyszących infrastrukturze.